Onze school

Unitonderwijs

JC---Icon-3---h2o

Meerdere leeftijdsgroepen zitten bij ons in een unit bij elkaar, waar ze van en met elkaar leren. Met de keuze voor het werken in units komen we tegemoet aan de verschillen tussen kinderen. Het ene kind is bijvoorbeeld eerder toe aan lezen dan het andere kind. Door het werken in units is er meer ruimte voor maatwerk en uitleg op niveau. We kijken hier dus niet naar de leeftijd van het kind, maar wel naar de ontwikkeling. Ook is er de mogelijkheid om vanuit de ene unit aan te sluiten bij instructies van een andere unit. Hierdoor is de overgang tussen de units vloeiender. Momenteel hebben we unit 1 (groep 1-2-3) en unit 2 (groep 4-5-6). Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt unit 3 (groep 7-8) aan Junior College toegevoegd. Vanaf dan bieden we het volledige aanbod van de basisschool op 1 locatie aan.

We kijken hier enorm naar uit, omdat dit ons de kans geeft om nog meer te investeren in:

 

  • het aansluiten bij de onderwijsbehoefte van onze leerlingen
  • de doorgaande lijn van unit 1 naar unit 3
  • het groepsdoorbrekend kunnen werken
  • het leren van en met elkaar
  • inhoud geven aan onze kernconcepten
JC---Icon-7---drup

Gepersonaliseerd leren

Wij zien het als onze opdracht om te zorgen dat jij je gezien, gekend, gehoord, begrepen voelt en je binnen jouw mogelijkheden optimaal ontwikkelt. Dat betekent dat we kinderen de kansen bieden om hun talenten te ontwikkelen, maar ook dat we je uitdagen om uit het ‘veilige’ te stappen. Dat is spannend, daar is lef voor nodig. Maar als het je lukt, geeft het je een gevoel van trots en van zekerheid! En dat gunnen we je.

 

Een van de leergroepbegeleiders is jouw eigen begeleider. Hij of zij stelt samen met jou je persoonlijke leerplan op en bespreekt dit twee keer per jaar met jou en je ouders. In dit gesprek bespreek en vier je wat je allemaal hebt bereikt. Daarnaast kijken we ook naar wat je nog moeilijk vindt. Hoe ga je dingen aan en hoe kun je doorzetten? We bespreken dit en kijken met je mee. In het portfolio vul je een formulier in hoe je naar jezelf (en je ontwikkeling) kijkt en ook je leergroepbegeleider doet dit. Zo krijgen we een zo compleet mogelijk beeld van jouw groei. In het gesprek mag jij je mooiste werkstukken nog eens laten zien en vertellen wat je allemaal hebt gedaan en geleerd.

Portfolio

Bij Junior College laten we graag zien hoe jij je ontwikkelt. Deze ontwikkeling maken we zichtbaar in je portfolio.

 

Feedback
Wij zorgen ervoor dat je feedback leert ontvangen, maar ook kunt gaan uitdelen aan de mensen om je heen. Goede feedback zorgt ervoor dat je met zelfvertrouwen door kunt groeien om het de volgende keer nog beter te doen. En dat is precies wat we willen. We vieren successen en we helpen elkaar in onze ontwikkeling.
Toetsen
Af en toe maak je ook toetsen. Het gaat ons er dan vooral om dat we inzicht krijgen in wat je beheerst en waar je nog aan moet werken. Vanaf het moment dat kinderen het aanbod van groep 3 krijgen worden er Cito-toetsen gemaakt. Dit is een extra meetmoment om te kijken waar je staat. En dat meetmoment gebruiken we om samen jouw leerdoelen voor de komende tijd op te stellen.

Christelijk onderwijs

We zijn een christelijke school. We beginnen en eindigen de dag met een gebed. Iedere week leer je over godsdiensten en levensbeschouwingen. Op onze school leer je de Bijbelse verhalen, christendom en wereldgodsdiensten goed kennen. We vinden het belangrijk dat je hierover met anderen kunt spreken en we vieren samen de christelijke feesten.

Onze structuur

We hebben twee units. In unit 1 spelen en leren de kinderen van groep 1, 2 en 3 samen. In unit 2 beleven en leren de kinderen van groep 4, 5 en 6 samen. We vinden het belangrijk dat je wordt uitgedaagd. Als je er in unit 1 aan toe bent, mag je al een beetje meedoen met unit 2. En als je in unit 2 al veel weet mag je wat activiteiten meedoen bij de jongste leerlingen van Tiener College.

Wij stellen ons graag aan je voor!

Gebruik je nieuwsgierigheid!